Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Zwem- en waterpolovereniging Barracuda nodigt alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op woensdag 27 november 2019 om 20.00 uur in de Brede school Esse Zoom, Donge 1, Nieuwerkerk aan den IJssel. 

UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van 

Zwem- en waterpolovereniging Barracuda

 1. Opening om 20.00 uur  
 1. Vaststellen agenda  
 1. Notulen ALV 3 april 2019 
 1. Bestuurssamenstelling 
 1. Secretaris: het bestuur stelt Mark Slagmolen voor* 
 1. Voorzitter Zwemcommissie: VACANT** 
 1. Voorzitter Sponsorcommissie: VACANT** 
 1. Begroting 2020 
 1. Oproep organisatorische en financiële steun 2020 
 1. Contributievoorstel 2020 
 1. Seizoen verslag zwemmen 
 1. Seizoen verslag waterpolo 
 1. Verslag sponsorcommissie 
 1. Overige zaken 
 1. Mededelingen/Rondvraag 
 1. Sluiting 

Een aantal stukken zal ter voorbereiding tijdig worden verstrekt aan de leden via de website en/of email. De overige stukken zijn bij de vergadering zelf beschikbaar. 

*Conform de statuten kunnen tot een week voor de algemene ledenvergadering (uiterlijk 20 november) kandidaten voor een bestuursfunctie, met de steun van 10 seniorleden dan wel juniorleden (vertegenwoordigd door één ouder/verzorger), zich aanmelden via voorzitter@zpvbarracuda.nl

**Kandidaten voor een vacante functie kunnen zich bij het bestuur melden ook zonder de steun van 10 leden, om mogelijk op voordracht van het bestuur aan de ALV te worden voorgesteld. 

Het bestuur 

Comments are closed.

Post Navigation