Algemene ledenvergadering

UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

van

Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet Barracuda

 

Het bestuur van Zwem- en waterpolovereniging Van Vliet Barracuda nodigt alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 22 december 2015 om 20.00 UUR in de vergaderruimte van het Polderbad te NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL.

 

 1. Opening om 20.00 uur
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d.22-04-2015
 4. Wijzigingen bestuurssamenstelling
 5. Begroting 2016
 6. Seizoensverslag zwemmen
 7. Seizoensverslag waterpolo
 8. Preventiebeleid: ‘Gedragsregels vrijwilligers’ in combinatie met toepassing VOG
 9. Stand van zaken Barracuda / NieMo / Orka’97
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Een aantal documenten zal ter voorbereiding op de website van de vereniging worden geplaatst (www.vanvlietbarracuda.nl).

Comments are closed.

Post Navigation