Nieuwe samenstelling jeugd/technische commissie

Robert den Arend is aan zijn laatste dagen bezig als jeugdcoördinator. Hij heeft aangegeven te stoppen.

De Commissie Startgemeenschap en Polocommissie willen hierbij Robert bedanken voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren. Hij volgde destijds Kevin Neleman op.

Roberts’ werk zal vanaf heden worden ingevuld door de jeugdcommissie (nu bestaande uit Jorrit Witteman en Erik van Leeuwen), die de coördinatie doet, én een nieuw in het leven geroepen technische commissie (TC). Deze bestaat uit Mark Mommers, Hans Timmerman en Erik van Leeuwen.
De TC gaat zich richten op verbetering van de jeugdopleiding. Sinds de start van NieMo – acht jaar geleden inmiddels – hebben we al stappen kunnen zetten, maar wij willen de aanpak intensiveren.

Hans Timmerman en Mark Mommers hebben beiden op een hoog niveau gespeeld – Mark enige jaren zelfs in de hoofdklasse – en wij hechten veel belang aan hun ‘expertise’. Ze gaan ook trainers en coaches bijstaan en waar mogelijk ondersteunen. Zij dienen ook als vraagbaak voor ‘technische vragen’.

Op dit moment zijn we druk bezig met het samenstellen van de teams, de bezetting van de trainingen, het zoeken naar coaches. Wij roepen iedereen op die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de jeugdopleiding om zich bij de Polocommissie te melden.

Samen sterk.

Met pologroet,
Erik van Leeuwen, voorzitter Polocommissie

Comments are closed.

Post Navigation