Uitleg DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier)

Zoals reeds bekend, zijn we de afgelopen weken gestart met het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) vaSportLink Logon Sportlinked via een tablet. Dit werkt redelijk eenvoudig, hieronder toch een paar tips en wat extra uitleg.

Lees alles een keer goed door en bekijk ook het door de KNZB op YouTube geplaatste filmpje, (link) waarin eea duidelijk te zien is.

Tips voor het werken met het Digitaal Wedstrijd formulier

Bereid je goed voor door de DWF handleiding te lezen en de instructiefilm te bekijken. (geef dit ook aan anderen door…)

Algemeen:

 • Check of je Wi-Fi verbinding hebt door te kijken naar het “Signaal sterkte” symbool. Bij het eerste gebruik op een wedstrijddag wordt er automatisch een verbinding gezocht met het “gasten” netwerk in de zwemzaal.

Online en offline werken met het Digitaal Wedstrijdformulier
Voor de volgende acties dient men online te zijn:

 • om de app op te starten en in te loggen
 • om de spelersopgaaf te doen (en/of aan te passen)
 • om de officialopgaaf te doen (scheidsrechters en jury (jullie zelf dus..))
 • om het wedstrijdverloop te openen
 • om het wedstrijdverloop af te sluiten (en naar de wedstrijdstatus te gaan)
 • om de wedstrijd te registreren (in de volksmond: vast te leggen)

De volgende actie kan offline gedaan worden

 • het wedstrijdverloop bij invullen/bijhouden

Indien eea niet goed opgeslagen kan worden, loop dan voor het opstarten van de wedstrijd even naar de deur naar de (heren-) kleedkamers (aan de kant van de kantine). Daar is de Wi-Fi-ontvangst het beste. Neem bij het afsluiten van het formulier en het doorzetten naar de KNZB/SportLink desnoods de scheidsrechter(s) en aanvoerders even mee naar de deur…

 • Wees kalm bij het gebruik van Sportlink, het is zeer gebruiksvriendelijk en je kunt niets kapot maken. Iedere vastlegging is weer te veranderen of toe te voegen zolang het wedstrijd verslag via “Naar wedstrijdstatus” nog niet verstuurd is.
 • Indien je een wedstrijdverslag tijdelijk bent gestopt dan is dit verslag weer te vinden in het menu Programma “Niet vastgelegd” en kan je weer verder gaan.
 • Bij het versturen van het formulier via “Naar wedstrijdstatus” wordt er gecontroleerd of alle registratie van wedstrijd events volledig zijn. Wat niet volledig is wordt Oranje gekleurd. Check of er een actie code is vermeld, Cap nr. gekoppeld en tijd is ingevuld. Maak het volledig en verstuur alsnog.
 • Indien je er uiteindelijk toch niet uitkomt en het wedstrijdverslag niet in zijn geheel kan versturen, ga verder op papier en meldt dit bij de polocommissie (Erik of Anton), geef aan wat niet lukt en stuur een foto van het papieren formulier mee.

Invullen Digitaal Wedstrijd Formulier:

Deel 1: Voorbereiding voor aanvang wedstrijd

Dit onderdeel werkt gelijk als de teamopgave Sportlinked app.

 1. Tik de app Sportlinked, standaard hoeft er geen user naam en password ingegeven te worden, deze is al standaard gemaakt. Tik op Programma.
 2. Selecteer de wedstrijd welke gespeeld gaat worden (meestal de bovenste) door de regel aan te tikken, na enige seconden verschijnen de details.
 3. Tik de balk met “Digitaal wedstrijdformulier aan”.
 4. Maak de officials lijst compleet:
  1. Scheidsrechters, als deze toegevoegd of gewijzigd moeten worden alle scheidsrechters zijn te vinden als Bondsofficials. (ook de ‘eigen’ NieMo-Verenigings-scheidsrechters)
  2. De secretaris en tijdopnemer moeten toegevoegd worden. Alle W Officials welke lid zijn van de KNZB zijn te vinden en te selecteren.
 5. Bekijk de teamopgaven door middel van het aantikken van het verenigingslogo. De teamopgave zijn door de aanvoerders via de Sportlinked App aangemeld, als dit niet gebeurd is staat er onder het team logo “wacht op team”.
  1. In overleg met de scheidsrechter kunnen wijzigingen in het team door toevoegen of verwijderen van teamleden of wijzigingen in cap nummers door te voeren.
  2. Spelers welke in de teamopgave geen cap nummer hebben moeten verwijderd worden, dit kan door ze allemaal aan te klikken en dan d.m.v. vuilnisbak symbool te verwijderen.
  3. Als alles goed staat tik op “Spelersopgave Akkoord”
  4. Voer bovenstaande uit voor beide teams.
 6. Bij aanpassingen wordt er gevraagd “Deze wijziging zal worden opgeslagen op de server”. Indien de wijzigingen juist zijn tik “OK” aan, anders druk op “Annul” en begin opnieuw met de wijzigingen/toevoegingen door te voeren.
 7. Toevoegen van spelers tijdens de wedstrijd; Officieel moeten alle spelers of ze nu wel of niet aanwezig zijn voor de wedstrijd, al voor de wedstrijd op het formulier worden gezet. In overleg met de scheidsrechter kan het ook nog tijdens de wedstrijd. Als er besloten  wordt dat dit nodig is tijdens de wedstrijd, dan kan er door middel op de fysieke “terug” knop op de tablet terug naar het beginscherm van de wedstrijd worden gegaan en kan de speler als nog worden toegevoegd of cap nummers worden veranderd.
 8. Alle voorbereiding zijn uitgevoerd Tik de balk met “Naar Wedstrijdverslag”.
 9. LET OP!, door op het “!” symbool te drukken naast de balk met naar wedstrijdverslag, wordt direct gegaan naar “Wedstrijdstatus” als er nu op de balk met “Akkoord Scheidsrechter” wordt gedrukt, wordt de wedstrijd afgesloten en verstuurd. Dit is alleen voor gevallen wanneer de wedstrijd niet gespeeld wordt. Door middel op de fysieke “terug” knop op de tablet te klikken wordt naar het beginscherm van de wedstrijd gegaan.

 

Deel 2: Wedstrijdverslag

 1. De spelers uit de teamopgave worden nu “schaduw” getoond. Als een speler gaat spelen dan moet de regel met de speler info worden aangetikt en wordt deze helder. Als een speler toch niet gespeeld heeft dan moet deze regel (niet cap nummer) een seconde worden ingedrukt en wordt de regel weer schaduw getoond. Let op het verschil tussen aantikken en ingedrukt houden.
 2. Let op!, in het midden blokje aan de bovenkant, moet steeds worden gekozen welke periode het is, of er rust is. Op het einde van de wedstrijd moet er “Einde Wedstrijd” worden gekozen zodat de aanvoerders het verslag kunnen controleren. Daarna moet er “Naar wedstrijdstatus” (staat fout in de handleiding) worden gekozen om de wedstrijd af te sluiten d.m.v. begin en eindtijden in te vullen en het veld opmerkingen als er bijzonderheden zijn.
 3. In de midden kolom wordt het wedstrijdverslag getoond, hier kan “geveegd” worden om naar boven of naar benden te gaan.
 4. Ieder wedstrijd event, wordt vastgelegd door een waterpolo aktiekode aan te tikken, de speler-regel aan te klikken, en de tijd aan te geven en alle te bevestigen door op “OK” te tikken. Als in de eventlijn het “vink V” teken staat op de plaats bij cap nummer betekent dit dat deze regel nog afgemaakt of aangepast kan worden.
 5. Ieder wedstrijd event, kan altijd gewijzigd worden door deze aan te tikken, het “V” symbool verschijnt en de regel kan aangepast worden door bijvoorbeeld een andere tijd of speler of aktie code of periode aan te geven en dan weer op “OK” te tikken.
 6. Ieder wedstrijd event, kan altijd verwijderd worden door deze aan te tikken, het “V” symbool verschijnt en de regel kan verwijderd worden door op het “vuilnisbak symbool te tikken.
 7. Ieder wedstrijd event, kan een tekst worden toegevoegd door deze aan te tikken, het “V” symbool verschijnt en de tekst kan worden toegevoegd op het “toetsenbord” symbool te tikken. Dit kan handig zijn bij een UMV(4) of Letsel.
 8. Alle mutaties worden gelogd en zijn door de KNZB naderhand te bekijken.
 9. De stand wordt automatisch aangepast als er een aktiekode “D” van doelpunt wordt gekozen.
 10. De tijd wanneer een speler mag terug komen wordt automatisch berekend en getoond als er een uitsluiting aktie is gekozen.
 11. Bij het kiezen van een gele of rode kaart, of letsel of Time-Out niet vergeten ook de tijd aan de event toe te voegen.
 12. Cap Wisselen: Als er tijdens de wedstrijd spelers van cap wisselen, dan moet dit in het systeem worden ingegeven door het nummer van de speler van de ploeg even ingedrukt te houden, dan verschijnt het toetsenbord en kan het nieuwe nummer worden ingegeven, moet er op “OK” worden getikt. Dan de tijd ingeven, tijdens periode wissel is dit 0 en weer op “OK” tikken. Alle events, zoals uitsluitingen en doelpunten worden mee gewisseld. Ook hier wordt een wedstrijd event van gemaakt.
 13. Tijd: Bij het invullen van de tijd, kan na het tikken op de minuten gelijk de seconden worden ingevoerd. Er kan ook alleen op de seconden worden getikt als de minuut waarde nog juist is.
 14. Bij het versturen van het formulier via “Naar wedstrijdstatus” wordt er gecontroleerd of alle registratie van wedstrijd events volledig zijn. Als iets niet volledig is wordt er een waarschuwing getoond “Kan niet naar wedstrijdstatus” Wat niet volledig is wordt Oranje gekleurd. Check of er een aktie code is vermeld, Cap nr. gekoppeld en tijd is ingevuld. Maak het volledig en verstuur alsnog.

Heb je toch nog vragen, of is er eea niet geheel duidelijk, vraag het me gerust. Schiet me even aan tijdens een training of wedstrijd of stuur me een e-mailbericht.

Ook is het alsnog mogelijk om een demo te organiseren. Regel hiervoor dan zo’n 10-20 ‘man/vrouw’, dan zullen we als polocommissie weer een avondje plannen.

Namens de Polo-Comissie heel veel succes bij de wedstrijden,
met hartelijke groet,

Anton Zantman
Scheidsrechter / W-docent
azantman@niemo.nl

 

Comments are closed.

Post Navigation