Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Barracuda

De ALV van Barracuda is op woensdag 3 april en vindt plaats om 20:00 uur bij:

De Batavier
Batavierlaan 4
Nieuwerkerk aan den IJssel

De genodigden zijn alle leden van Barracuda. Niemo is een samenwerkingsverband tussen Barracuda en Orka.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING vanZwem-en waterpolovereniging Barracuda

1. Opening om 20.00 uur
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV 27November2018
4. Bestuurssamenstelling
a. Secretaris: VACANT
5. Jaarrekening en Kascontrole
6.Jubileum 50 jaar 2020
7. Activiteiten verslag
8. Overige zaken
9.Mededelingen/Rondvraag
10.Sluiting

Comments are closed.

Post Navigation